علوم چهارم
ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۸  کلمات کلیدی: علوم تجربی ، چهارم ، ابتدائی ، آزمون

البادی ء بالسلام بریء من الکبر: آغاز کننده سلام، از تکبر به دور است.

باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی: ..........   اداره آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ      تاریخ امتحان:  /10/88

نام دبیر:..............                  امتحان نوبت اول آموزشگاه هـــاجـــــر   زمان امتحان:  ...... دقیقه

نام امتحان: علـــــــــوم           سال تحصیلی: 89-88                        ساعت شروع: .............

پایه:چهارم دبستان                نام کلاس: .............                          نام مدیر: لیلا الماسی

پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید.

1ـ پوششی که در اطراف سلول وجود دارد چه نامیده می شود؟

الف) خون           ب) پوسته          ج) سیتوپلاسم                     د) هسته


 

2ـ محل غذاسازی  همه ی گیاهان در کدام قسمت است؟

 الف) میوه        ب) ساقه             ج) ریشه                           د) برگ


 

3ـ فراوان ترین گروه بندپایان کدام ها هستند؟

الف)هزارپاها  ب) خرچنگ ها       ج) عنکبوت ها                      د)حشرات


 

4ـ کدام یک زا مخلوط های زیر محلول اسـ؟

لف) براده ی آهن در آب      ب) روغن مایع در آب          ج) نفت در آب        د) الکل در آب


 

5ـ کدام دسته از اجسام زیر رسانا هستند؟

الف) آهن و چوب            ب) آب و مس         ج) پلاستیک و طلا          د) انسان وچرم


 

 

در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسید.

 

 

1ـ کربن اکسید از راه .............. که در برگ وجود دارد وارد آن می شود.


 

2ـ به موادی که برای خوشبو کردن غذا به آن اضافه می کنند ............. می گویند.


 

3ـ به جانورانی که اسکلت استخوانی ندارند ................. می گویند.


 

4ـ محلول نمک در آب یک محلول ................ در مایع است.


 

5 ـ برای ساختن کوره ی افتابی از آینه ................. استفاده می شود.


 

6ـ به اجسامی که جریان  الکتریسیته از آنها نمی گذرد ............... می گویند.


 

 

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با × مشخص کنید.

1ـ برای قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته از کلید استفاده می کنند.                         صحیح               غلط


 

2ـ کرم  خاکی که در باغچه فراوان است ، در گروه کرمهای پهن قرار دارد                   صحیح               غلط


 

3ـ در سرپیچ جاده ها از آینه بر آمده استفاده می کنند.                                     صحیح               غلط


 

4ـ شن در آب یک محلول است.  

  صحیح               غلط 

 

1

 

به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

1ـ سلول چیست؟

 


1

 

2ـ آوند چیست؟

 

 

 

 


1

 

3ـ یک داروی گیاهی و یک نوشیدنی نام ببرید.

 

 

            دارویی : .................                                          نوشیدنی: .....................

 


5/1

 

4ـ کرم ها چند دسته اند ؟ نام ببرید.

 

 

 


1

 

5 ـ طرز تهیه آب آشامیدنی را زا آب شور توضیح دهید.

 

 

 

 


1

 

6 ـ بازتابش نور چیست؟

 

 

 


5/1

 

7ـ چه عواملی در بازتابش نور موثرند؟

 

 


 

 


 

8 ـ الکتریسیته در اجسام چه چیزهایی ایجاد می کند؟ نام ببرید.

 


1

 

9 ـ رسانا چیست؟ مثال بزنید.

 

 

 

 


2

 

10ـ گیاهان برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارند؟ ( 4 مورد).

 

 

  

 

 

 

 

موفق باشید